เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คือนโยบายเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะยึดตามหลักของสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักดังนี้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อความสะดวกในการบริการ และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา
การเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบ ยืนยันที่จะรักษาและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด
ในกรณีที่ท่านลืม User Name และ/หรือ Password ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ ท่านสามารถเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวได้โดยผ่านระบบ Forgot Password
ในกรณีที่มีการร้องขอให้มีการให้ส่ง User Name และ/หรือ Password กลับโดยผู้ดูแลระบบ ท่านจะต้องส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าว มายัง info@thaiwebwizard.com เท่านั้น เพื่อให้เราตรวจสอบ และเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันการแอบอ้าง
ในบางครั้งเราอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน เช่นการข่าวการปรับปรุงระบบ, ข่าวการจัดกิจกรรมฯลฯ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญกับท่านอย่างเด็ดขาด