เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

คอร์สอบรมสัมนา

"เทคนิคการทำการตลาดด้วย Google Ad"

บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน (In-house Training) ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน บริษัทฯ ยินดีบริการจัดฝึกอบรมให้ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ที่เบอร์โทรฯ 081-435-7492 หรือ Line ID : powerweb

 

การทำให้เว็บไซต์อยู่ในอับดับต้นๆ ของหน้าค้นหาใน Search Engine เป็นสิ่งปรารถนาของทุกคน ทุกองค์กร และทุกบริษัท เพราะการติดอันดับต้นๆ โดยเฉพาะหน้าแรกนั้น คือโอกาสที่จะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น, มีลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น

แต่การติดอันดับหน้าแรกในหน้าค้นหา นอกจากการทำ SEO ซึ่งเป็นวิธีการแบบธรรมชาติ ที่ต้องใช้เวลาในการไต่อันดับแล้ว ยังมีอีกวิธีคือ การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับในตำแหน่งโฆษณา โดยเรียกว่าการทำ SEM หรือ Search Engine Marketing ซึ่งเป็นการทำที่ดูเหมือนง่าย เพราะจ่ายค่าโฆษณา แต่จริงๆ แล้ว ยังมีเทคนิค ต่างๆ หลายอย่างที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้การแสดงผลมีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ดีขึ้น รวมทั้งอันดับการแสดงผลที่ดีขึ้นแต่จ่ายน้อยลง และนี่คือหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่สำคัญ ที่คุณจะได้รู้ในการอบรมครั้งนี้

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ เทคนิคการทำโฆษณาบน Platform ของ Google Ad โดยจะเป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือของ Google Ad เพื่อสร้างโฆษณาในรูปแบบต่าง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการปรับแต่ง Campaign เพื่อเพิ่ม Quality Score และให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ, SME, เจ้าของธุรกิจทุประเภท และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทำโฆษณา ผ่านเครื่องมือ Google Ad ได้ด้วยตนเอง เพื่อประหยัดต้นทุนการโฆษณาในระยะยาว

หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะสามารถ...
- เข้าใจหลักการทำงานและความสามารถของ Google Ad
- เลือกใช้เครื่องมือของ Google Ad ได้อย่างถูกต้องมั่นใจ
- เข้าใจความหมายและวิธีการวัดผลของเครื่องมือ
- รู้ความหมายของ “คำหลัก” แต่ละแบบ และ
- รู้วิธีการหารค้นหา “คำหลัก” ที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
- รู้วิธีการที่จะทำให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รู้วิธีการวัดผลและวิธีการปรับแต่งโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ : สุพจน์ ทรงเผ่า

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์&ดาต้าเบส โปรแกรมิ่ง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
- โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบบน Desktop Application (2536-2542)
- เว็บโปรแกรมเมอร์ พัฒนาเว็บไซต์ (2544-2547)
- วางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (2546-ปัจจุบัน)
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจการส่วนตัว (2548-ปัจจุบัน)
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบ Ecommerce
- System analysis and design
- Database analysis and design
- Google Fundamentals of Digital Marketing Certificate
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA (โครงการ CEOs และ CMOs) มหาวิยาลัยราคมคำแหง

ปัจจุบัน
- เป็นวิทยากร เกี่ยวกับ Digital Marketing และ การตลาดออนไลน์
- เป็นนักวางแผนการสื่อสารด้วย Digital Marketing Tools
- เป็นที่ปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับ Digital Marketing
- เป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดออนไลน์
- เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท เพาเวอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น จำากัด