เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

คอร์สอบรมสัมนา

"การสร้างทีมการตลาดออนไลน์"

บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน (In-house Training) ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน บริษัทฯ ยินดีบริการจัดฝึกอบรมให้ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ที่เบอร์โทรฯ 081-435-7492 หรือ Line ID : powerweb

 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยน เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน วิธีการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ก็ค่อยๆ เสื่อม และถูกแทนที่ด้วยการสื่อสารการตลาดในรูปแบบใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคของ "การตลาดออนไลน์"

การตลาดออนไลน์ ถือเป็นโอกาสของทุกธุรกิจ เพราะการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการสื่อการตลาดแบบดั้งเดิม เช่น ทีวี, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่สำคัญกว่านั้นคือ ยุคการตลาดออนไลน์ ในแต่ละธุรกิจสามารถ สร้าง,จัดการ และบริหาร "สื่อ" ได้ด้วยตนเอง... การสื่อการตลาดแบบออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องยาก หรือเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ได้มีค่าใช้สูงอย่างที่คิด เริ่มจากการสร้างทีม ส่วนองค์ความรู้ในการทำงานทั้งหมด ให้เป็นหน้าที่ของเรา เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อให้คุณมีทีมการตลาดออนไลน์ที่มีคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ และการนำ Digital Marketing Tools ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ของแต่ละงาน รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการวัดผลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่นักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
บริษัทฯ,องค์กร ที่ต้องการสร้างหรือมีทีมการตลาดออนไลน์ เป็นของตนเอง เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ และการประหยัดต้นทุนการทำการตลาดในระยะยาว และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเป็นนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะสามารถ...
- วางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ได้
- เข้าใจเทคนิคการใช้งาน Digital Marketing แต่ละตัว
- วางแผนการสื่อสารการตลาดด้วย Digital Marketing Tools ได้
- วางแผนการดำเนินงานได้
- วัดผลด้วยเครื่องมือ Digital ในรูปแบบต่างๆ ได้

หมายเหตุ : การสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ ระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 2 วัน

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ : สุพจน์ ทรงเผ่า

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์&ดาต้าเบส โปรแกรมิ่ง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
- โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบบน Desktop Application (2536-2542)
- เว็บโปรแกรมเมอร์ พัฒนาเว็บไซต์ (2544-2547)
- วางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (2546-ปัจจุบัน)
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจการส่วนตัว (2548-ปัจจุบัน)
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบ Ecommerce
- System analysis and design
- Database analysis and design
- Google Fundamentals of Digital Marketing Certificate
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA (โครงการ CEOs และ CMOs) มหาวิยาลัยราคมคำแหง

ปัจจุบัน
- เป็นวิทยากร เกี่ยวกับ Digital Marketing และ การตลาดออนไลน์
- เป็นนักวางแผนการสื่อสารด้วย Digital Marketing Tools
- เป็นที่ปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับ Digital Marketing
- เป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดออนไลน์
- เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท เพาเวอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น จำากัด