เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

คอร์สอบรมสัมนา

"Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการ"

บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน (In-house Training) ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน บริษัทฯ ยินดีบริการจัดฝึกอบรมให้ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ที่เบอร์โทรฯ 081-435-7492 หรือ Line ID : powerweb

 

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาวิธีการ เพิ่มยอดขาย, สร้างแบรนด์, เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า, เสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย, เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด, ลดต้นทุนการโฆษณา ในระยะยาว เราขอแนะนำคอร์สอบรม หลักสูตร "Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการ" ซึ่งหลักสูตรนี้ จะทำให้คุณรู้และเข้าใจทันทีว่า การตลาดออนไลน์ ไม่ได้มีแค่ Facebook, Line หรือ เว็บไซต์ เท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมายตามที่คุณต้องการได้

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นคอร์สที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Digital Marketing ในภาพรวม โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็น รวมทั้งรู้จักและเข้าใจถึงความสามารถของ Digital Marketing Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำการตลาดออนไลน์ ในแต่ละตัวว่ามีความสามารถอะไรบ้าง เพื่อนำไปประยุกต์ในกับธุรกิจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ และ Digital Marketing เพื่อให้เข้าใจภาพรวม และเข้าใจหลักการทำงานของการตลาดออนไลน์ทั้งระบบแบบลึกซึ้ง

หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะสามารถเข้าใจถึง...
- ความสำคัญ และความจำเป็น
- ผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
- ความสามารถของเครื่องมือ Digital Marketing Tootls แต่ละตัว
- เข้าใจภาพรวมในการทำงานของเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ทั้งระบบ
- กลยุทธ์พื้นฐาน ของการใช้เครื่องมือแต่ละตัว
- การประยุกต์นำไปใช้งาน

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ : สุพจน์ ทรงเผ่า

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์&ดาต้าเบส โปรแกรมิ่ง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
- โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบบน Desktop Application (2536-2542)
- เว็บโปรแกรมเมอร์ พัฒนาเว็บไซต์ (2544-2547)
- วางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (2546-ปัจจุบัน)
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจการส่วนตัว (2548-ปัจจุบัน)
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบ Ecommerce
- System analysis and design
- Database analysis and design
- Google Fundamentals of Digital Marketing Certificate
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA (โครงการ CEOs และ CMOs) มหาวิยาลัยราคมคำแหง

ปัจจุบัน
- เป็นวิทยากร เกี่ยวกับ Digital Marketing และ การตลาดออนไลน์
- เป็นนักวางแผนการสื่อสารด้วย Digital Marketing Tools
- เป็นที่ปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับ Digital Marketing
- เป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดออนไลน์
- เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท เพาเวอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น จำากัด