เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

คอร์สอบรมสัมนา

"เทคนิคการตลาดด้วย Content Marketing"

บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน (In-house Training) ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน บริษัทฯ ยินดีบริการจัดฝึกอบรมให้ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ที่เบอร์โทรฯ 081-435-7492 หรือ Line ID : powerweb

 

เนื้อหา หรือ Content คือหัวใจหลักของการทำการตลาดออนไลน์ เพราะไม่ว่าคุณจะทำการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ตัวใดก็ตาม สิ่งที่จะต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือนั้นๆ ทุกครั้งก็คือ Content... และสิ่งสำคัญในการสร้าง Content คือ State ที่ผู้สร้างจะต้องรู้ว่าการนำเสนอ Content ไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นจะต้องมี State ที่เหมาะสม ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะมีสอนในคอร์สนี้ด้วย

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการการสร้างเนื้อหา หรือ Content ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ และเสียง (Podcast) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ที่เข้าอบรม รู้วิธี และ เทคนิคการสร้าง Content ในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้าง Content ไปพร้อมกัน นอกจากนี้แล้วยังสอนเทคนิคเกี่ยวการเลือกใช้เครื่องมือในการโปรโมท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ, นักการตลาด, ธุรกิจ SMEs, นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคสร้าง Content เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้านการตลาดออนไลน์

หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะสามารถ...
- รู้วิธีหาไอเดียและแนวทางในการทำ Story Telling
- รู้และเข้าใจเทคนิคการสร้าง Content ในรูปแบบต่างๆ
- รู้และเข้าใจแนวคิดการสร้าง การสร้าง Content Funnel
- รู้แนวทางการประยุกต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริง
- รู้วิธีและเทคนิคการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีที่หลากหลาย
- รู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้าง Content

หมายเหตุ : การสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ ระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 2 วัน

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ : สุพจน์ ทรงเผ่า

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์&ดาต้าเบส โปรแกรมิ่ง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
- โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบบน Desktop Application (2536-2542)
- เว็บโปรแกรมเมอร์ พัฒนาเว็บไซต์ (2544-2547)
- วางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (2546-ปัจจุบัน)
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจการส่วนตัว (2548-ปัจจุบัน)
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบ Ecommerce
- System analysis and design
- Database analysis and design
- Google Fundamentals of Digital Marketing Certificate
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA (โครงการ CEOs และ CMOs) มหาวิยาลัยราคมคำแหง

ปัจจุบัน
- เป็นวิทยากร เกี่ยวกับ Digital Marketing และ การตลาดออนไลน์
- เป็นนักวางแผนการสื่อสารด้วย Digital Marketing Tools
- เป็นที่ปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับ Digital Marketing
- เป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดออนไลน์
- เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท เพาเวอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น จำากัด