เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

คอร์สอบรมสัมนา

"กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ติด Google"

บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน (In-house Training) ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน บริษัทฯ ยินดีบริการจัดฝึกอบรมให้ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ที่เบอร์โทรฯ 081-435-7492 หรือ Line ID : powerweb

 

ปัจจุบัน การทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ มีโอกาสและความเป็นไปได้สูง เพราะมีสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ ให้เลือกใช้มากมาย แต่ภาพของแบรนด์ จะสะท้อนออกมากอย่างไร ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการนำเสนอ รวมมทั้งเครื่องมือที่จะใช้ในการโปรโมท ล้วนมีผลต่อแบรนด์ทั้งสิ้น

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ เทคนิค และ วิธีการวางกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายคือการสร้าง Brand เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่จดจำ สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, ผู้ประกอบการ, SME, และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตนเอง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะสามารถ...
- เข้าใจ้กระบวนการ การสร้างแบรนด์
- เข้าใจวิธีการวางกลยุทธ์การ การสร้างแบรนด์ รูปแบบต่างๆ
- รู้วิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแต่ละตัว
- รู้วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- รู้วิธีและเข้าใจ การวัดผลของเครื่องมือแต่ละตัว

หมายเหตุ : การสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ ระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 1-2 วัน (แล้วแต่ความต้องการ)

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ : สุพจน์ ทรงเผ่า

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์&ดาต้าเบส โปรแกรมิ่ง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
- โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบบน Desktop Application (2536-2542)
- เว็บโปรแกรมเมอร์ พัฒนาเว็บไซต์ (2544-2547)
- วางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (2546-ปัจจุบัน)
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในกิจการส่วนตัว (2548-ปัจจุบัน)
- พัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบ Ecommerce
- System analysis and design
- Database analysis and design
- Google Fundamentals of Digital Marketing Certificate
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA (โครงการ CEOs และ CMOs) มหาวิยาลัยราคมคำแหง

ปัจจุบัน
- เป็นวิทยากร เกี่ยวกับ Digital Marketing และ การตลาดออนไลน์
- เป็นนักวางแผนการสื่อสารด้วย Digital Marketing Tools
- เป็นที่ปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับ Digital Marketing
- เป็นนักเขียนบทความด้านการตลาดออนไลน์
- เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท เพาเวอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น จำากัด