เว็บสำเร็จรูป ที่มาพร้อมกับเครื่องมือการทำตลาด และเครื่องมือช่วยการประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำเร็จรูป พร้อมระบบส่งอีเมล์ช่วยทำการตลาด,ประชาสัมพันธ์ ส่งอีเมล์ข่าวสารถึงสมาชิกได้ครั้งละหลายพัน ในคราวเดียว พร้อมเครือข่ายโฆษณากว่า 20 เว็บไซต์ ช่วยโปรโมทเว็บไซต์และสินค้าของท่าน

เว็บไซต์สำเร็จรูป ... เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับ Mobile-First Index ของ Google
เว็บไซต์สำเร็จรูป รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC, Notebook, Tablet, และ Smart Phone มั่นใจได้ว่า เว็บสำเร็จรูป รองติดอันดับ google แน่นอน

เราคือ เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่มีระบบแชร์ข้อมูลไปยัง Social Media ต่างๆ ได้ เพราะเราไม่ใช่แค่ เว็บไซต์สำเร็จรูป แต่เราคือ เครื่องมือในการทำธุรกิจออนไลน์

เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด

ในการให้บริการของ ThaiWebWizard.com ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูล, สินค้า และบริการที่ผิดต่อกฏหมาย และศีลธรรม
ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายและดูหมิ่นต่อสถาบัน ชาติ, ศาสนา และพระมาหากษัตริย์
ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลในลักษณะที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กีดกัน แบ่งแยกสีผิว และเผ่าพันธ์ โดยเข้าข่ายในลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีที่ผู้ใช้หรือสมาชิก ฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อที่ 1,2 และ 3 หากทางเราตรวจพบ เราสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากภัยธรรมชาติ รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากการประท้วงหรือการจราจล ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายกับเรา(ผู้ให้บริการ)ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในการยกเลิกการใช้บริการหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถกระทำได้ทันทีเพียงแจ้งความประสงค์ โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการได้
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าฯ ในฐานะผู้ใช้บริการหรือสมาชิก ได้อ่านและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ