เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ปรับปรุงระบบตัดบัตรให้สามารถกำหนด Service Charge ได้

ความสามารถของระบบ เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ของเราเป็นระบบที่มี Plug-In รองรับการชำระค่าสินค้า/สินค้าแบบออนไลน์ ให้เลือกหลายค่าย และยังสามารถที่จะเลือกใช้งานได้หลายค่าได้พร้อมกัน เช่น กรณีที่ลูกค้าบางส่วนของคุณอยู่ต่างประเทศ คุณสามารถเลือกใช้ PayPal เป็นช่องทางการรับเงิน และในขณะเดียวกัน หากเว็บไซต์ของคุณยังต้องรองรับการชำระเงินจากลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยด้วย ก็สามารถเลือกใช้ Plug-In ระบบบัติเครดิตในประเทศไทย เช่น Pay4You ได้ด้วย พร้อมกัน

แต่เราเข้าใจดีว่า ความสามารถเพียงแค่นั้นยังไม่อาจรองรับความต้องการของลูกค้าได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว การชำระค่าบริการผ่านระบบบัติเครดิต จะต้องมีค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่ผู้ขายต้องรับภาระ ดังนั้น ทางทีมงานของเราจึงได้เพิ่มฟังก์ชั่น การคิดค่าธรรมเนียมหรือ Service Charge โดยที่เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดตัวเลขได้เอง ในแต่ละประเภทของ Plug-In ที่เลือกใช้ เช่น PayPal ค่า Service Service Charge 4.5 แต่ในส่วนของ Pay4You อาจจะอยู่ที่ 3.0 เป็นต้น

การคิดค่า Service Charge จะทำการคิดเป็นแบบราย Order ในกรณีที่มีการเลือกชำระเงินผ่านออนไลน์ ตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ในแต่ละ Plug-in ดังนั้นระบบ Service Charge ที่เพิ่มเข้าไปใหม่นี้ สามารถช่วยให้ร้านค้า เลือกได้ว่าจะคิดค่า Service Charge กับลูกค้าหรือไม่

การเพิ่ม Module คิดค่า Service Charge ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากลูกค้าให้คำแนะนำ ทางทีมงานจึงขอขอบคุณลูกค้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


ฝ่าย Support
Power Web Application Co., Ltd.
Power Web Application

 

เลือก เว็บไซต์สำเร็จรูป ในแบบของคุณ เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บลงประกาศฟรี

เว็บโฆษณาสำเร็จรูป
สื่อออนไลน์ส่วนบุคคล/องค์กร

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีสื่อเป็นของตัวเอง ให้ผู้ชมลงประกาศซื้อขายฟรี ให้เว็บไซต์สร้างรายได้ให้ท่านในระยะยาว

เพียง 3,500 บาท/1ปี
เพียง 5,500 บาท/2ปี
เมล์ POP3 ฟรี 25 ชื่อ
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนข้อมูล

รายละเอียด ลงทะเบียน

เว็บไซต์สำเร็จรูป ประกาศซื้อขายฟรี

เว็บร้านค้าออนไลน์

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
สำหรับขายสินค้าทุกประเภท

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของท่านได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียง 3,900 บาท/1ปี
เพียง 5,900 บาท/2ปี
เมล์ POP3 ฟรี 25 ชื่อ
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนข้อมูล

รายละเอียด ลงทะเบียน

เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์ ติดตั้ง SSL ฟรี

เว็บสำเร็จรูป เอนกประสงค์

เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับองค์กร, ธุรกิจทั่วไป
สำหรับองค์กรและธุรกิจทั่วไป

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, กุล่ม, องค์กร ธุรกิจทั่วไป ที่ไม่เน้นการขาย ช่วยเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มศักยภาพการสื่อสาร

เพียง 3,500 บาท/1ปี
เพียง 5,500 บาท/2ปี
เมล์ POP3 ฟรี 25 ชื่อ
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนข้อมูล

รายละเอียด ลงทะเบียน

เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับองค์กร ติดตั้ง SSL ฟรี