เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ปรับปรุงระบบตัดบัตรให้สามารถกำหนด Service Charge ได้

ความสามารถของระบบ เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ของเราเป็นระบบที่มี Plug-In รองรับการชำระค่าสินค้า/สินค้าแบบออนไลน์ ให้เลือกหลายค่าย และยังสามารถที่จะเลือกใช้งานได้หลายค่าได้พร้อมกัน เช่น กรณีที่ลูกค้าบางส่วนของคุณอยู่ต่างประเทศ คุณสามารถเลือกใช้ PayPal เป็นช่องทางการรับเงิน และในขณะเดียวกัน หากเว็บไซต์ของคุณยังต้องรองรับการชำระเงินจากลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยด้วย ก็สามารถเลือกใช้ Plug-In ระบบบัติเครดิตในประเทศไทย เช่น Pay4You ได้ด้วย พร้อมกัน

แต่เราเข้าใจดีว่า ความสามารถเพียงแค่นั้นยังไม่อาจรองรับความต้องการของลูกค้าได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว การชำระค่าบริการผ่านระบบบัติเครดิต จะต้องมีค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่ผู้ขายต้องรับภาระ ดังนั้น ทางทีมงานของเราจึงได้เพิ่มฟังก์ชั่น การคิดค่าธรรมเนียมหรือ Service Charge โดยที่เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดตัวเลขได้เอง ในแต่ละประเภทของ Plug-In ที่เลือกใช้ เช่น PayPal ค่า Service Service Charge 4.5 แต่ในส่วนของ Pay4You อาจจะอยู่ที่ 3.0 เป็นต้น

การคิดค่า Service Charge จะทำการคิดเป็นแบบราย Order ในกรณีที่มีการเลือกชำระเงินผ่านออนไลน์ ตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ในแต่ละ Plug-in ดังนั้นระบบ Service Charge ที่เพิ่มเข้าไปใหม่นี้ สามารถช่วยให้ร้านค้า เลือกได้ว่าจะคิดค่า Service Charge กับลูกค้าหรือไม่

การเพิ่ม Module คิดค่า Service Charge ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากลูกค้าให้คำแนะนำ ทางทีมงานจึงขอขอบคุณลูกค้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


ฝ่าย Support
Power Web Application Co., Ltd.
Power Web Application

 

เลือก เว็บไซต์สำเร็จรูป ในแบบของคุณ เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บลงประกาศฟรี

เว็บโฆษณาสำเร็จรูป
สื่อออนไลน์ส่วนบุคคล/องค์กร

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีสื่อเป็นของตัวเอง ให้ผู้ชมลงประกาศซื้อขายฟรี ให้เว็บไซต์สร้างรายได้ให้ท่านในระยะยาว

เพียง 4,500 บาท/1ปี
เพียง 7,500 บาท/2ปี
เมล์ POP3 ฟรี 25 ชื่อ
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนข้อมูล

รายละเอียด ลงทะเบียน

เว็บไซต์สำเร็จรูป ประกาศซื้อขายฟรี

เว็บร้านค้าออนไลน์

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
สำหรับขายสินค้าทุกประเภท

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของท่านได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียง 3,900 บาท/1ปี
เพียง 5,900 บาท/2ปี
เมล์ POP3 ฟรี 25 ชื่อ
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนข้อมูล

รายละเอียด ลงทะเบียน

เว็บไซต์สำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์

เว็บสำเร็จรูป เอนกประสงค์

เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับองค์กร, ธุรกิจทั่วไป
สำหรับองค์กรและธุรกิจทั่วไป

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, กุล่ม, องค์กร ธุรกิจทั่วไป ที่ไม่เน้นการขาย ช่วยเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มศักยภาพการสื่อสาร

เพียง 3,500 บาท/1ปี
เพียง 5,500 บาท/2ปี
เมล์ POP3 ฟรี 25 ชื่อ
ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน
ไม่จำกัด จำนวนข้อมูล

รายละเอียด ลงทะเบียน

เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับองค์กร