SEM และ SEO คืออะไร? จะเลือกใช้แบบไหนดี?

เป็นที่ทราบกันดีว่า การโฆษณาคือสิ่งจำเป็นของทุกธุรกิจ เพราะการโฆษณาคือการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงในการโฆษณาทุกครั้งคือ การเลือกใช้รูปแบบโฆษณาที่เหมาะสม เพราะถ้าเลือกผิด ก็ไม่ต่างอะไรกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ในทางเทคนิคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ Integrated Marketing Communication (IMC) ก่อนที่จะมีทำการตัดสินใจโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ จะต้องมีการ ระบุถึงเป้าหมาย, งบประมาณ, ระยะเวลา, กลุ่มเป้าหมายที่จะรับสื่อ และ การเลือกสื่อ ที่จะใช้ในการส่งสาร เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

สำหรับการทำตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะในประเทศไทย รูปแบบที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่คือ การทำ SEO, SEM และ SMM ซึ่งแต่ละรูปแบบ จะแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของระยะเวลา, เงินทุน และประสิทธิภาพ โดยในบทความนี้จะทำการเปรียบเทียบ เฉพาะรูปแบบของ SEO กับ SEM เท่านั้น

SEO หรือ Search Engine Optimization คือ การทำให้เว็บไซต์เข้ากันได้กับเงื่อนไข หรือกฏ ของ Search Engine ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะ Google เนื่องจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยนิยมใช้ Google ในการค้นหาข้อมูลมากกว่า 90%

การทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับ Search Engine คือการสร้างโอกาสในการติดอันดับที่ดี โดยเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน้าแรก ข้อดีของการทำ SEO คือ สามารถทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกได้แบบฟรีๆ ข้อเสียคือต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนคู่แข่งขัน และ ความสามารถในการปรับแต่งเว็