เว็บไซต์ Responsive คือคำตอบ

ก่อนที่จะเข้าเรื่องเว็บไซต์ Responsive ผมขอท้าวความสักเล็กน้อย เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นโดยทั่วไปคือ การใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้คนได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนการใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ 99.99% จะใช้งานผ่านเครื่อง PC หรื NoteBook แต่