คนไทยใช้อุปกรณ์มือถือใช้งานอินเตอร์เพิ่มขึ้น

จากเดิมย้อนไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว การใช้งานอินเตอร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นมือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเรื่องยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจาก Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐาน ทางอินเตอร์เน็ตของไทยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างล้าหลัง

โดยจะเห็นได้จากการมาของ 3G ซึ่งเพื่อนบ้านของเรา เช่น ประเทศลาว และเวียตนาม ต่างมี 3G ใช้ก่อนบ้านเรานานพอสมควร จนประเทศลาวเริ่มใช้ 4G บ้านเราจึงเถียงกันเรื่อง 3G จบ และเมื่อเข้าสู่ยุค 3G อินเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงเหมือนเป็นตัวช่วยเพิ่มศักยภาพให้การใช้งานผ่านอุปกรณ์ไร้สายขยายตัวยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้งานได้ทุกที่ๆ มีสัญญาณ

และล่าสุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดย   The Connected Consumer Survey 2014 จากการสำรวจตัวอย่างจำนวน 1,000 คน พบว่ามีผู้ใช้ Mobile Phone 89%, SmartPhone 40% ใช้เครื่อง PC ในการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เพียง 26% และใช้ Tablet ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 11%

จากข้อมูลผลการสำรวจดังกล่าว จะเห็นได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เว็บไซต์จะต้องมีการปรับตัว เพราะจากเดิมมีการใช้ PC เป็นหลักในการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ปัจจุบัน PC ไม่ใช่อุปกรณ์หลักอีกต่อไปแล้ว

นอกจากเรื่องของความสามารถในการปรับรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว คุณสมบัติอีกอย่างของเว็บไซต์สมัยใหม่คือ จะต้องสามารถเชื่อม และแชร์ ข้อมูลผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Google+ และแม้กระทั่ง Line โดยบทบาทของเว็บไซต์จะเป็นแหล่งข้อมูลหลัก เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ก็สามารถแชร์ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คของตนเองที่มีอยู่ได้ทันทีเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น

 

เลือก เว็บไซต์สำเร็จรูป ในแบบของคุณ เว็บไซต์สำเร็จรูป

</